HOME
Päivi Alenius-Jansen
Tel: +49 174 47 39 391
alenius(at)web.de
 

Auto löytynyt, kieliapu Tuontipalvelu Riskeistä neuvoja ja tietoja RA Jansen
alkuun Infoa riskeistä
Palkkiot Rekisteröinti Linkit Yhteistyö
Oikeudellisia vinkkejä käytetyn auton ostoon Saksasta

Lue myös Tuotevastuu - Gewährleistung ja Helmen kääntöpuoli - edullisen kaupan riskit

Vuonna 2002 lakien voimaan tultua, koskien kulutustavaroiden kauppaa Saksassa, yrittävät käytettyjen ajoneuvojen kauppiaat yhä uudelleen kiertää lain asettamat säännökset.

Kulutustavarakauppa koskee mm. yksityisen kuluttajan irtaimen esineen ostoa yritykseltä, siis esim. ajoneuvo.

Kuluttajan eduksi tehtyjen säännösten kierto on ehdottomasti kielletty.

Näitä suojaavia säännöksia yritetään kuitenkin usein kiertää siten, että kauppias merkitsee kirjalliseen yksityishenkilön kauppasopimukseen "Firma, Gewerbetreibenden, Unternehmer“ - "yritys, elinkeinonharjoittaja tai yhtiö" .

Tämä tapahtuu usein vastoin parempaa tietoa, ja yleensä tavoitteena on sopia tuotevastuutakuun poisto ostajan kanssa lainvoimaiseksi. Kuten aiemmin todettiin, olisi tämä kuluttajakaupassa yleensä kiellettyä.

Bundesgerichtshof (BGH) korkeinpana oikeuslaitoksena Saksassa on antanut seuraavat määrittelyperusteet rajaamaan kauppaa kuluttajana / yrityksenä:

  • Luonnollisen henkilön toiminta on periaatteellisesti kuluttajan toimintaa
  • Vain, jos on olemassa olosuhteita, joiden mukaan luonnollisen henkilön toiminta toisen osapuolen näkökulmasta (myyjän) on selkeästi ja yksiselitteisesti kaupallista tai itsenäistä ammattitoimintaa, ei ole kysymys kuluttajakaupasta
  • Epäiltäessä on päätettävä kuluttajan hyväksi
  • Toteennäyttö, todistustaakka, että objektiivisesti on kysymys yksityisestä oikeusasiasta, on kuluttajan. (BGH VIII ZR 7 / 09)

Huolimatta tästä kuluttajaystävällisestä päätöksestä on yksityistä kuluttajaa varoitettava allekirjoittamasta kauppasopimukset sokeasti siinä toivossa, että mahdollisissa oikeusriidoissa on joka tapauksessa on kuluttajansuoja voimassa, siis tuotevastuutakuun pois sulkeminen voitaisiin julistaa mitättömäksi.

Esimerkkejä työstäni:

Aivan selkeä on tapaus, kun yksityinen ostaja esittää myyjälle olevansa yrittäjä - elinkeinonharjoittaja - kauppias, voidakseen ostaa määrättyn ajoneuvon autokauppiaalta, joka virallisesti myy vain yrityksille - "Verkauf nur an Gewerbetreibende"- , ylipäätään saadakseen ostaa auto, tai tätä kautta saadakseen auto edullisemmalla myyntihinnalla.

Bundesgerichtshof - Liittovaltion tuomioistuin on todennut, että ei ole kuluttajansuojaa, jos kuluttaja nimenomaisesti väärin perustein esittäytyy elinkeinonharjoittajana ja valheellisesti antaa ostolle kaupallisen tarjoituksen, mutta päättää kaupan totuuden mukaisesti yksityishenkilönä. Valitus suotuisempien ostajan kuluttajansuojan sääntöjen perustella ei ole mahdollista. (ote BGH VIII ZR 91/04)

Vaikeammaksi asia voi mennä, jos myyjä kirjoittaessaan kauppasopimusta yksityisen ostajan nimen lisäksi merkitsee, tai alleviivaa sanan "Firma", ja tämä jää ostajalta huomaamatta.

Tähän auttaa etukäteen huolellinen sopimuksen lukeminen ja vaatimus muutokseen, tai kielto sopimuksen allekirjoittamiselle.

Yleisesti on suositeltavaa nimenomaisesti viitata myyjälle ostosta yksityishenkilönä ennen sopimuksen allekirjoitusta - privat Erwerb -, tämä kielitaitoisen todistajan läsnäollessa. Myöhemmät toteennäyttöongelmat voidaan täten välttää.

Tilanne on erilainen, kun myyjä ottaa molemmat vaihtoehdot kauppasopimukseen:

"Ostaja hankkii ajoneuvon kuluttajana - „ Der Käufer erwirbt das Fahrzeug als Verbraucher" - ja

"Ostaja hankkii ajoneuvon elinkeinonharjoittajana" - „ Der Käufer erwirbt das Fahrzeug als Gewerbetreibender“ - ja antaa ostajan vahvistaa asian allekirjoituksellaan.

Tässä tapauksessa yksityinen ostaja ei mielestäni kuulu suojelun piiriin, koska häntä nimenomaisesti huomautettiin erilaisista ostajan allekirjoitusmahdollisuuksista ja, jos hän totuuden vastaisesti allekirjoittaa yrittäjänä, on hän harhaan johtanut myyjää.

Vetoaminen kieliongelmiin tai tietämättömyyteen erilaisista oikeudellisista seurauksista saksalaisessa tuomioistuimessa ei tule olemaan kovin tuloksellista.

Tämän kannanoton tarkoitus on antaa suomalaisille autojen ostajaille neuvoja autokauppaan Saksassa, eikä tietysti ole täydellinen. Koska on kysymys monimutkaisesta asiasta, eivät nämä viitteet korvaa yksitykskohtaista oikeudellisia neuvontaa.

Tapaus Diebstahlfahrzeug - varastettu auto

Suomalainen henkilö osti Saksassa autokauppiaalta uudehkon BMW 330. Kauppasopimuksessa luki mm:

„Das Fahrzeug war ein Diebstahlfahrzeug, wir können nicht gewährleisten, dass in dem Fahrzeug alles Original ist."
= tämä auto oli varastettu, me emme voi vahvistaa, että kaikki on autossa alkuperäistä.

Auton luovutuksen jälkeen antoi päämies tarkistaa auton BMW-merkkiliikkeessä. Tällä todettiin mm., että VIN-numero oli painettu jälkikäteen, vaihdettaen alkuperäisen tehtaalla leimatun VIN-numeron. Siviilioikeushaasteessa, käräjäoikeudessa Landgericht Fulda, tuomittiin autokauppias kaupan purkamiseen.

Myyjä oli sitä mieltä, että suomalaisen ostajan olisi pitänyt olettaa, että VIN-numero voisi olla muutettu, koska kauppasopimukseen oli kirjoitettu " Diebstahlfahrzeug " .

Tätä ei käräjäoikeus hyväksynyt.
Käräjaoikeus viittasi mm. siihen, että muutettaessa VIN-numeroa on huomioitava tiukat säädökset § 59 StVZO mukaisesti (mm. vanha runkonumero on oltava luettavissa, muutettu runkonumero on kirjoitettava viranomaisen antamiin ajoneuvon asiakirjoihin viranomaisten toimesta), jotta ostaja voi itse autoa edelleen myytäessään aukottomasti osoittaa muutetun VIN-numeron viranomaisille. Jos näin ei tehdä, on autossa vika, joka alentaa auton arvoa negatiivisesti ja ostajan on oikeus peruuttaa kauppa.

Myyjä valitti pyytöksestä hovioikeuteen. Hovioikeuden päätös vastasi kädäjäoikeuden tuomiota ja tuomio jäi voimaan.
Koko käsittelyyn kului aikaa puolitoista vuotta saksalaisen oikeulaitoksen hitauden vuoksi. Tässä tapauksessa voitiin myyjän tili pantata hyvissä ajoin ja kauppasumma saatiin takaisin. Auto palautetaan myyjälle.

Rechtsanwalt - asianajaja - Jansen

|AGB / YSE | Impressum | Kontakt |Palkkiot | Välitys | Kuntotarkistus | Kilvet |Info | Linkit |
Copyright © 2004-2016 Päivi Alenius-Jansen, Fischerstr. 45, D-40477 Düsseldorf - Oikeudet näillä sivulla oleviin teksteihin ja kuuviin pidätetään.