HOMEHandelsvertretung Fin/D
Kaupallinen edustaja Fin/DRA Jansen

Home

Yleiset sopimusehdot

Yritys / Firma Alenius toimii välittäjänä ajoneuvon hankinnassa ostajan ja myyjän välillä.

Myyjän ja Aleniuksen välillä ei ole olemassa sopimussuhdetta.

Välityssopimuksen perusteella sitoutuu Alenius ostajaa kohtaan ottamaan yhteyden myyjään ja hakemaan tietoa ajoneuvon saatavuudesta ja kunnosta sekä antamaan nämä tiedot sopivassa muodossa ostajalle eteenpäin (puhelin/fax/e-mail).

Ajoneuvon kunnosta, tietojen oikeellisuudesta, asiakirjojen täydellisyydestä ja kaikesta tuotevastuutakuusta vastaa vain myyjä. Tämä pätee myös silloin, kun Alenius, tai tältä toimeksiannon saanut henkilö, on nähnyt ja tutkinut ajoneuvon.

Välittäjänä ei Alenius vastaa ajoneuvon saatavuudesta tai mistään virheistä.

Kaikki ostajalle annetut ajoneuvoa koskevat tiedot perustuvat ainoastaan myyjän antamiin tietoihin.

Ostaja päättää yksin, tuleeko kauppasopimus myyjän kanssa voimaan ja millä edellytyksillä.

Alenius toimii välittäjänä vain ostajan etujen mukaisesti, on apuna kielellisesti ja neuvoa antaen. Hintaneuvottelut myyjän kanssa käydään vain ostajan eduksi. Hinnanalennukset annetaan ostajalle eteenpäin. Alenius ei saa myyjältä mitään provisiota.
Yleisesti on voimassa Aleniuksen ja ostajan / ostosta kiinnostuneen välillä sovittu maksukäytäntö.

Laillinen neuvonta on täysin kielletty, voidaan haluttaessa välittää.

Alenius sitoutuu hoitamaan tehtävänsä asiallisen kauppatavan mukaisesti.

Takuu on täysin pois suljettu, ellei ole kysymyksessä tahallinen virhe, paha huolimattomuus tai terveydellinen vahinko.

Sopimussuhteeseen Aleniuksen ja ostajan välillä käytetään Saksan lakia. Oikeuspaikka on Düsseldorf.


Geschäftsbedingungen

Die Firma Alenius tritt als Vermittler zwischen dem Käufer und dem Verkäufer des Fahrzeuges auf.

Ein Vertragsverhältnis zwischen der Firma Alenius und dem Verkäufer besteht nicht.

Auf Grundlage des Vermittlungsvertrages verpflichtet sich die Firma Alenius gegenüber dem Käufer, mit dem Verkäufer in Verbindung zu treten und Informationen über Zustand und Beschaffenheit des Fahrzeuges einzuholen und diese in geeigneter Form (Telefon/Fax/E-Mail) an den Käufer weiterzuleiten.

Für den Zustand des Wagens, die Richtigkeit der Informationen, Vollständigkeit der Unterlagen und etwaige Gewährleistungsansprüche haftet ausschließlich der Verkäufer. Dies gilt auch, sofern eine Besichtigung des Fahrzeuges durch Firma Alenius oder deren Mitarbeiter stattfindet.

Als Vermittler haftet die Firma Alenius nicht für die Beschaffenheit und etwaigen Mängel des Wagens.

Sämtliche Angaben gegenüber dem Käufer betreffend das Fahrzeug beruhen ausschließlich auf den Informationen des Verkäufers.

Allein der Käufer entscheidet, ob ein Kaufvertrag über das Fahrzeug mit dem Verkäufer, insbesondere zu welchen Konditionen, Zustande kommt.

Die Firma Alenius nimmt als Vermittler ausschließlich die Interessen des Käufers wahr und leistet sprachliche Hilfe und Beratung. Preisverhandlungen mit dem Verkäufer werden ausschließlich zu Gunsten des Käufers geführt. Preisnachlässe werden an diesen weitergegeben. Die Firma Alenius erhält vom Verkäufer keine Provision. Im Übrigen gilt die mit der Firma Alenius mit dem Käufer/Interessenten vereinbarte Kostenregelung.

Eine Rechtsberatung ist ausdrücklich ausgeschossen, kann auf Anfrage vermittelt werden.

Die Firma Alenius verpflichtet sich, ihre Leistungen als ordentlicher Kaufmann zu erbringen.

Eine Haftung ist, außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit und für gesundheitliche Schäden, ausdrücklich ausgeschlossen.
Auf das Vertragsverhältnis der Firma Alenius mit dem Käufer findet deutsches Recht Anwendung. Gerichtsstand ist Düsseldorf.

Copyright © 2004 - 2005 Päivi Alenius, Fischerstr. 45, D-40477 Düsseldorf. Oikeudet näillä sivulla oleviin teksteihin ja kuuviin pidätetään.| AGB / YSE | Impressum | Kontakt |Palkkiot | Välitys | Kuntotarkistus | Kilvet |Info | Linkit |